Nyckelansvariga

Vi ett låssystem som öppnas med tagg. När du har klarat din kurs i grönt kort får du möjlighet att köpa tagg vilket kostar 200 kronor. Taggen är personlig och får inte överlåtas medlemmar emellan. Anledningen till det är först och främst för att vi vill ha kontroll över de som har tillgång till hallen och själva berätta om larm och förhållningsregler i hallen. Det är extra viktigt i vår förening eftersom misstag i hallen i värsta fall kan leda till allvarliga olyckor.

Den som kvitterar ut en tagg blir personligt ansvarig för den. Om taggen tappas bort kan ansvarig köpa en ny. När du inte längre är med i klubben ska taggen lämnas in. Om så inte sker kommer den stängas av. Den som är intresserad av att köpa en tagg kan höra av sig till någon i klubbens styrelse.